Logo
 
  • slider

Usługi

Naszym Klientom i Zleceniodawcom oferujemy szeroką gamę świadczonych usług:

  • sporządzanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych
  • tyczenie budynków, sieci wodociągowych, gazowych, co, telekomunikacyjnych, linii energetycznych, a także przyłączy związanych z wyżej wymienionymi mediami
  • obsługa geodezyjna (tyczenie oraz inwentaryzacja) wszelkiego rodzaju inwestycji (w tym budynków mieszkalnych)
  • inwentaryzacja powykonawcza i sporządzanie dokumentacji geodezyjnej celem dokonania odbioru budowy w Nadzorze Budowlanym
  • podział działek oraz wznawianie punktów granicznych
  • wykonanie map do celów prawnych
  • badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzenie dokumentów związanych z wykupem, zamianą, wywłaszczeniem nieruchomości, połączeniem i scaleniem działek
  • zajmujemy się również komunalizacją mienia